banner79

Konya İl İdare Kurulu korona virüsü tedbirleri için toplandı

İl İdare Kurulu Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında, Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları uyarınca alınacak tedbirlerin görüşülmesi için toplandı.  

28 Mart 2020 23:09
Konya İl İdare Kurulu korona virüsü tedbirleri için toplandı

İşte alınan kararlar: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile vatandaşların virüsten korunmasına yönelik diğer aşağıdaki belirtilen tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur: 1-İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren İlimiz merkez ilçeleri dâhil Valiliğimizin, merkez ilçeler hariç diğer ilçeler de ise Kaymakamlıkların izni ile yapılabilecektir. 2-Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunamayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valiliğimiz veya Kaymakamlıkların izni ile gerçekleştirilebilecektir. 3-İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Valiliğimiz veya Kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulacak “Seyahat İzin Kurulu’na” başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecektir. 4-Seyahat İzin Kurulu Sayın Valimizin ve İlçe Kaymakamlarımızın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullarotogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesisağlanacaktır. 5-Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir. 6-Otobüslerde seyahat etmesine izin verilen yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcular sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. Gelen yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otogardan ayrılmaları sağlanacaktır. 7-Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valilikçe belirlenen Seyahat İzin Kuruluna bildirilecektir. Şehir dışından İlimize gelecek yolcuların iletişim bilgileri Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna bildirilmesi sağlanacaktır. 8-Valiliğimizce (İl Sağlık Müdürlüğü), ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların İl girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. 9-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır. 10-Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergâhlarında sadece İlimiz otogarında duracak ve Valiliğimizce seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması halinde alabileceklerdir. 11-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmıştır. 12-İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizce (Kolluk Kuvvetleri) yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır. 13-İlimiz merkez sınırları içerisinde otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, Kolluk Kuvvetleri vasıtasıyla sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. 14-Özel araçları ile şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımıza yol kontrolü noktalarında salgınla ilgili almaları gereken tedbirler hatırlatılarak evde kalmalarının önemi tavsiye edilecektir. 15- İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için İlimiz girişlerinde ve havaalanında oluşturulan noktalarda sağlık kontrolü mutlaka yapılacaktır, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.Karantinaya alınmayan vatandaşlara ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları hususu ısrarla tembih edilecektir. 16- Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri başta sağlık birimleri olmak üzere mahalle muhtarları ile paylaşılarak konunun Kaymakamlarımızın koordinasyonunda kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmesi sağlanacaktır. 17- İlimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içindeoldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır. Görev içi veya görev dışında da Vali Yardımcılarının, İl İdaresi Kurulu Üyelerinin, Kurum Amirlerinin, Kolluk Birimlerimizin, Özel Güvenlik Birimlerinin, Belediye Zabıta Ekiplerinin ve tüm vatandaşlarımızın kendilerini önlemler alınması konusunda görevli kabul ederek topluluk halinde bulunan vatandaşlarımıza sosyal mesafeye dikkat etmelerinin önemini vurgulayarak gerekli ikazı yapmaları, ikazlara uymayanları ve direnenleri ilgili kolluk birimlerine bildirmeleri sağlanacaktır. 18- Hafta sonunda vatandaşlarımızın göl ve baraj kenarları ile mesire, piknik alanları gibi; çok yakın mesafede/bir arada bulunabilecekleri yerler için virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, İl/ilçelerimizde vatandaşlarımızın piknik yapma, balık tutma, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanmış olup, hafta içi günlerde de bahsi geçen yerlerde vatandaşlarımızın toplu halde bulunmamaları sağlanarak, evde kalmaları teşvik edilecektir. 19- Belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin ve zabıtanın kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacaktır. 20- Banka, PTT, Belediye gişeleri gibi vatandaşların ücret ödemek, hizmet almak, başvuruda bulunmak gibi sebeplerle bir araya gelmek için ilgili kurum müdürü/amirinin sorumluluğunda özel güvenlik görevlileri aracılığıyla sosyal mesafenin korunması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması sağlanarak, ikazlara uymayanlar kolluk birimlerine bildirilecektir. 21- Açık tutulmasına izin verilen ticari işletme, şirket, fabrika vb. müesseselerde gerek çalışanların gerekse müşterilerin arasında sosyal mesafenin yeterince uygulanması noktasında işletme güvenlik görevlilerince tedbir alınacaktır. 22- Toplu taşıma araçları gibi önceden bildirilen talimatlarda belirlenen limitlere harfiyen uyulmasının sağlanması için kurum amirleri/müdürleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 23- Pazarlara (hayvan pazarları, araç alım satım pazarları, araç muayene istasyonları) ilişkin alınacak tedbirler kapsamında belirlenen talimatlara uyulmasının başta Zabıta görevlileri tarafından olmak üzere sıkı denetim sağlanacaktır. 24- Hastanelerde sosyal mesafe korunması hususu Başhekimler, Hastane Müdürleri ve Özel Güvenlik görevlileri tarafından takip edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. 25- İl merkezinde Valimizin İlçelerimizde de Kaymakamlarımız başkanlığında oluşturulan VefaSosyal Destek Grubu ve icrai faaliyet gösteren grupların etkin şekilde çalışmalarına devam edecektir. 26- Umre ziyareti sonucu karantina altına alınan Vatandaşlarımızın tahliyesi veya karantina sürecinin devam etmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. B) Sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirin vakit kaybetmeksizin uygulanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında İl Pandemi Kurulu oluşturulacaktır. C) İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00 dan itibaren ancak Valiliğimiz (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğinden Seyahat İzin Kurulu kurulacaktır. D) Merkez İlçe dışındaki İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında aynı kurulları oluşturacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, il merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçelerimizde de Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Karar verilmiştir

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.