HARUN ERKAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye 04.01.2024 - 14:18, Güncelleme: 04.01.2024 - 14:18
 

HARUN ERKAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI

HARUN ERKAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Teşkilat Mensuplarımız, Sevgili Hemşehrilerim! 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla "Seyyid Şehri" Seydişehir'imize hizmet etmek gayesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı Adaylığımı ilân etmek ve Vizyon Belgemizi sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle birkaç gün önce girdiğimiz 2024 yılının başta şehrimize, ülkemize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli Basın Mensupları, Hedefimiz; Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin bir kutlu muştu ile  Küpe'nin eteklerine inşa ettiği "Seyyid Şehri" Seydişehir'imizin sahip olduğu doğal ve beşeri kaynakları; doğru planlama, kalkınmacı vizyon ve liyakatli kadrolar ile en etkin şekilde kullanarak şehrimizi marka bir şehir haline getirmektir. Şehrimiz tarih itibariyle birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Sahip olduğumuz bu engin tarihi ve kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Vasada'dan Seki Yurtlarına, Ferzene'den Tınaztepe'ye, Frig Kaya Mezarı’ndan Hisartepe'ye kadar tüm tarihi varlıklarımıza sahip çıkacak ve Gökhüyük Kazı Çalışmaları başta olmak üzere bu varlıkları gün yüzüne çıkaracak bütün çalışmalara destek olacağız. Ayrıca yapacağımız ilave çalışmalarla şehrimizi Çatalhöyük benzeri bir arkeolojik turizm destinasyonu haline getireceğiz. Şehrimizin banisi Seyyid Harun Veli Hazretlerini Anma Haftası Etkinlikleri düzenleyerek şehrimizin kurucusuna olan vefa borcumuzu ifa edecek ve kendilerinin halkımızca daha yakından tanınmalarına katkı sunacağız.   Değerli Kardeşlerim, Memleketimiz Küpe'nin eteklerine kurulmuş olup; dağları, ovaları, göletleri, tabiat parkları ile doğa harikası bir şehirdir. Bizler bu doğal güzelliklerin korunması ve halkımız tarafından en verimli şekilde kullanılmaları için gayret göstereceğiz. Kuğulu Tabiat Parkı'ndan Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı'na kadar olan bölgede doğa sporlarının yaygınlaşması için projeler geliştireceğiz. Bu alanda Çadır ve Karavan Kamp alanları oluşturacağız. Bu bölgemizde dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, atıcılık ve avcılık, olta balıkçılığı ve bisiklet sporlarına yönelik gerekli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçireceğiz. Bu projeleri hayata geçirirken ilçemizde bu sporlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca Kuğulu Tabiat Parkı başta olmak üzere diğer gölet ve çevrelerinde de gerekli düzenlemeleri yaparak bu alanları aynı zamanda bir festival merkezi haline getireceğiz. Özellikle Kuğulu Tabiat Parkı'nda hali hazırda kullanılan festival alanını düzenleyerek Gastronomiden Teknolojiye, Kültür Sanattan Yerel Festivallere kadar birçok festivale ev sahipliği yapacağız. Kuğulu Tabiat Parkı'nın sular altında kalmasını engelleyecek ve suyun daha verimli şekilde depolanabilmesine yönelik projeler geliştireceğiz. Kuğulu Tabiat Parkı'nın güneyinde yer alan Ferzene Mağarası ve Yürüyüş yolu ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ve yine Kuğulu Park'ın güney cephesinde yer alan Futbol-Basketbol-Voleybol sahalarının yenileme işlemlerini yapacak ve o alanı bir Açık Hava Sahnesi olarak dizayn edeceğiz. Hali hazırda devam eden Kuğulu Vadisi ile ilgili çalışmalara, doğru planlama ve etkin kamu diplomasisi ile devam edeceğiz. Son olarak Küpe Çukuru'nun şehrimize tekrar kazandırılmasına yönelik olarak gerekli hukuki ve siyasi girişimlerde bulunacağız.   Kıymetli Basın Mensupları, Bizler şehrimizin gelecekteki 5 yılını değil 50 yılını planlayacak bir şehir planlamasını hayata geçirmek istiyoruz. Bugün şehrimizin birçok mahallesinde okul, cami, aile sağlık merkezi, yeşil alan ve otopark sorunları baş göstermektedir. Bizler tüm teknik uzmanlıklara başvurarak rantı değil halkı önceleyen bir şehir planlaması ortaya koyacağız. Bu çerçevede şehrimizin araç ve yapı stoğunu gözetecek; trafik, ulaştırma mühendisliği gibi teknik uzmanlıklara başvurarak şehrimizin trafik sorununu çözeceğiz. Bu ulaştırma planlaması ile kazaları minimize ederek can ve mal kaybını azaltmak en öncelikli hedeflerimizdendir. Şehrimizde yaşanan otopark sorununu da açık ve kapalı otopark projeleri ile gidermeye çalışacağız. Bu çerçevedeki projelerimizi ilerleyen günlerde açıklayacağımızı ifade etmekle yetinmek isterim. Şehrimizde insanımızın sağlıklı hava koşullarının olduğu alanlarda, yürüyüş yapmalarını ve bisiklete binebilmelerini temin etmek amacıyla; şehrimize yeni yürüyüş ve bisiklet yolları kazandıracağız. Sevgili Hemşehrilerim, Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi de temiz ve ucuz içme suyu teminidir. Bu çerçevede asli yetkili olan KOSKİ ve DSİ nezdinde her türlü girişimde bulunacak ve şehrimizin dört bir yanında temiz ve kaliteli içme suyunun teminini sağlayacağız. Kıymetli Misafirler, Bir diğer önemli sorunumuz ise ülke gündemini meşgul eden, canlarımıza mâl olan sokak hayvanları sorunudur. Bizler hayvanlara ve nebatata emanet bilinciyle yaklaşan bir inancın mensuplarıyız. Medeniyet tarihinde göçmen kuşların bakımı ve tedavisi için Gurabahane-i Laklakan yani "Düşkün Leylek Evi" açmış bir milletin mensubuyuz. Bizler "Dağlara buğday serpin ki Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler." diyen bir inancın mensubuyuz. Ancak insan yaşamının da her şeyden üstün olduğu gerçeğinin farkındayız. Okula giden evlatlarımızı, camiye giden amcalarımızı, pazara giden teyzelerimizi her türlü tehlikeden korumak asli görevimizdir. Bu nedenle bu tartışmada ifrat ve tefritten yana değil itidalden yana olarak bu meseleyi çözmeye gayret göstereceğiz. Şehrimize kazandırılan hayvan barınağının finansmanı konusunda Hayvan Hakları dernekleri ile iş birliği yaparak hayvanlara insani bir hizmet sunacağız. Bir yandan da kısırlaştırma gibi yöntemlerle hayvan popülasyonunu kontrol altına almaya gayret göstereceğiz. Şehrimizde hayvanların sürü halinde gezme görüntülerinin ortadan kalkması için uzman ekipler oluşturarak şehrimizin sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Bu konuda merkezi yönetim tarafından atılacak adımları ve yapılacak yasal düzenlemeleri de destekleyeceğiz.   Saygıdeğer Basın Mensupları, Şehrimiz Konya-Antalya güzergahı üzerinde önemli bir geçiş noktasıdır. Şehrimizin çeperlerinden her yıl milyonlarca araç geçmektedir. Bizler palyatif ve pansuman projelerle değil, esaslı projeler ile bu güzergahın imkanlarından şehrimizin istifade etmesi için çabalayacağız. Hali hazırda devam etmekte olan Kuğulu Vadisi Projesi'nin mevcut durumunu dikkate alarak bu proje ile entegre olacak şekilde Çevre Yolu Kalkınma Planı hazırlayacağız. Bu çerçevede ticari alan ilan edilen bölgenin tanzimi ve bu bölgeye yapılacak yatırımların teşviki için çalışmalar yapacağız.   Aziz Hemşehrilerim, Şehrimizin sahip olduğu en önemli kaynaklardan birisi de termal kaynaklarımızdır. Şehrimize katma değer sağlayacak termal kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmak için çaba sarf edeceğiz. Mevcut termal tesisimizin bölge insanımıza tanıtılması ve bölgeye yatırımların devam etmesi için gayret göstereceğiz. Ayrıca Jeotermal Seracılık faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla da projeler geliştireceğiz. Bu projelerde öğrenci kardeşlerimizin tecrübe edinmeleri ve istihdam imkânı elde edebilmeleri amacıyla Suğla Tarım Meslek Lisesi ile işbirliği protokolü imzalayacağız.   Saygıdeğer misafirler,   Bizler "Yeniden Büyük Türkiye" mefkûresine sahip bir siyasi hareketiz. Bu hedefin gerçekleşebilmesi ise üretmek ve üretene destek vermekle mümkündür. Bu nedenle kırsal kalkınma projelerine ve tarımsal üretime destek vermek hususunda azami gayret göstereceğiz. Ağır ekonomik koşullar nedeniyle üretimi terk eden insanımızın tekrar üretime devam edebilmesi için destekler vereceğiz. Bölgemizin yaşadığı kuraklık sorununun etkilerinin azaltılması ve tarımsal sulama bağlamında yaşanan sorunların giderilebilmesi için yetkili kurumlarla iş birliği halinde çalışacağız. Üretici Birlikleri ve Kooperatiflerimiz ile iş birliği projeleri geliştirecek, Belediye iştiraklerimiz ile ticari ortaklıklar geliştireceğiz. Bu sayede başta E-Ticaret alt yapısının kurulduğu katma değerli bir üretim ve ticaret sürecini hayata geçireceğiz.   Sevgili Hemşehrilerim, İnsanımızın fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal ihtiyaçlarını da gidermek amacıyla şehrimizde çeşitli ve çok sayıda kültür sanat etkinliği düzenleyeceğiz. Şehrimizde yer alan sanatkârlarımızın adlarını ve eserlerini yaşatacak ve tecrübe aktarımı sağlayacak projeler düzenleyeceğiz. Maişet derdi ile yorulduğumuz günün sonunda dinleneceğimiz, tazeleneceğimiz etkinlikler düzenleyerek şehrimizin kültür hayatına katkı sunacağız.   Sevgili Gençler, Sizleri de unutmayacağız. Eğitim sürecinize, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Ülkemizde derinden hissedilen genç işsizlik sorununa yerel bazda çözüm üretmeye çalışacağız. Bu bağlamda diplomalı işsizler ordusu oluşturanların aksine, istihdam odaklı iş birliği projeleri tasarlayacağız. Meslek liselerimiz ile belediye iştiraklerimizin ortak projeler yürütmelerini sağlayarak istihdam imkânı üretecek, sizleri işverenlerle buluşturacağız. Bedeni gelişiminize katkı sunmak, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak amacıyla sportif faaliyetlere yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir finansman modelleri ile sahipli kulüp projeleri dahil olmak üzere Futbol, Basketbol, Voleybol başta olmak üzere takım sporlarında profesyonel liglerde yarışmayı hedefleyeceğiz. "Toros Kartalları" ünvânımızın gereği olarak sportif anlamda şehrimizi tekrar yükselişe geçireceğiz. Bireysel sporları ve zeka oyunlarını da destekleyerek, siz gençlerimize hizmet edeceğiz.   Kıymetli Misafirler, Şehrimizin gelişimi çevre ilçelerimizle yapacağımız iş birlikleri ile de ilgilidir. Bu çerçevede Seyyid Harun Veli Hazretleri ile Eşrefoğlu Mehmed Bey'in dostluğunu örnek alarak başta Beyşehir olmak üzere çevre ilçelerimizle iş birliği projeleri yapacağız. Bu iş birliğimizin merkezini turizm, sanayi, tarım ve ticaret temelli projeler oluşturacaktır.   Değerli Misafirler, 2012 yılında 6360 sayılı kanun ile yerel yönetim ve özellikle büyükşehir yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunun getirdiği olumsuzlukların giderilmesi ancak TBMM tarafından yasal değişiklik yapılması ile mümkündür. Bu nedenle bizler bu mevcut düzenlemelere göre sahip olduğumuz yetkiler çerçevesinde kırsal mahallelerimize yani köylerimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kırsal kalkınmaya yönelik iş birlikleri ile kırsal mahallelerimize destek olacağız.   Kıymetli Basın Mensupları, Aziz Hemşehrilerim, Bizler yerinden yönetişimin gereği olarak karar alma süreçlerinde sizleri de sürece dahil edeceğiz. Siyasi parti temsilcilerimizin, kurumlarımızın, meslek odalarımızın, basın mensuplarımızın, muhtarlarımızın yer aldığı "Şurâ Meclisi" isimli istişari bir meclis ile şehrimize ilişkin kararları birlikte vereceğiz. Muhtarlarımız da tıpkı bizler gibi sandık yolu ile seçilerek görev yapmaktadır. Muhtarlarımız ile iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağız. Ancak muhtarlarımızdan bize sadakat göstermelerini, bizim propagandamızı yapmalarını özetle siyasallaşmalarını talep etmeyeceğiz. Halkımızın önceliklerini ve yararını gözeterek hizmet edecek ve liyakatli kadrolar ile çalışacağız. Parti sadakatini değil liyakati önceleyerek işe alımlar yapacağız. İşini hakkıyla yapan personelimizin ekmeği ile oynamayacak emeğinin karşılığını hakkıyla ödeyeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit davranacağız. "Rüşvet alanda verende mel'undur." buyruğu üzerine yolsuzlukla, şaibe ile anılmayacak; şehremini olmanın gereğini yapacağız. Kıymetli Basın Mensupları, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin adil rekabet koşulları içerisinde gerçekleşmesini, nezaketin ve zarafetin hâkim olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin şehrimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hâk'tan niyaz ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda tüm hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyorum. Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi ve hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Son olarak; inanç, azim ve kararlılıkla Seydişehir İçin Saadet Burada! Ben buradayım diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.   Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı Harun ERKAN
HARUN ERKAN'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Teşkilat Mensuplarımız, Sevgili Hemşehrilerim!

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla "Seyyid Şehri" Seydişehir'imize hizmet etmek gayesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı Adaylığımı ilân etmek ve Vizyon Belgemizi sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Öncelikle birkaç gün önce girdiğimiz 2024 yılının başta şehrimize, ülkemize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Hedefimiz; Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin bir kutlu muştu ile  Küpe'nin eteklerine inşa ettiği "Seyyid Şehri" Seydişehir'imizin sahip olduğu doğal ve beşeri kaynakları; doğru planlama, kalkınmacı vizyon ve liyakatli kadrolar ile en etkin şekilde kullanarak şehrimizi marka bir şehir haline getirmektir.

Şehrimiz tarih itibariyle birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Sahip olduğumuz bu engin tarihi ve kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Vasada'dan Seki Yurtlarına, Ferzene'den Tınaztepe'ye, Frig Kaya Mezarı’ndan Hisartepe'ye kadar tüm tarihi varlıklarımıza sahip çıkacak ve Gökhüyük Kazı Çalışmaları başta olmak üzere bu varlıkları gün yüzüne çıkaracak bütün çalışmalara destek olacağız.

Ayrıca yapacağımız ilave çalışmalarla şehrimizi Çatalhöyük benzeri bir arkeolojik turizm destinasyonu haline getireceğiz.

Şehrimizin banisi Seyyid Harun Veli Hazretlerini Anma Haftası Etkinlikleri düzenleyerek şehrimizin kurucusuna olan vefa borcumuzu ifa edecek ve kendilerinin halkımızca daha yakından tanınmalarına katkı sunacağız.

 

Değerli Kardeşlerim,

Memleketimiz Küpe'nin eteklerine kurulmuş olup; dağları, ovaları, göletleri, tabiat parkları ile doğa harikası bir şehirdir. Bizler bu doğal güzelliklerin korunması ve halkımız tarafından en verimli şekilde kullanılmaları için gayret göstereceğiz.

Kuğulu Tabiat Parkı'ndan Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı'na kadar olan bölgede doğa sporlarının yaygınlaşması için projeler geliştireceğiz.

Bu alanda Çadır ve Karavan Kamp alanları oluşturacağız. Bu bölgemizde dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, atıcılık ve avcılık, olta balıkçılığı ve bisiklet sporlarına yönelik gerekli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçireceğiz.

Bu projeleri hayata geçirirken ilçemizde bu sporlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle birlikte hareket edeceğiz.

Ayrıca Kuğulu Tabiat Parkı başta olmak üzere diğer gölet ve çevrelerinde de gerekli düzenlemeleri yaparak bu alanları aynı zamanda bir festival merkezi haline getireceğiz.

Özellikle Kuğulu Tabiat Parkı'nda hali hazırda kullanılan festival alanını düzenleyerek Gastronomiden Teknolojiye, Kültür Sanattan Yerel Festivallere kadar birçok festivale ev sahipliği yapacağız.

Kuğulu Tabiat Parkı'nın sular altında kalmasını engelleyecek ve suyun daha verimli şekilde depolanabilmesine yönelik projeler geliştireceğiz.

Kuğulu Tabiat Parkı'nın güneyinde yer alan Ferzene Mağarası ve Yürüyüş yolu ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ve yine Kuğulu Park'ın güney cephesinde yer alan Futbol-Basketbol-Voleybol sahalarının yenileme işlemlerini yapacak ve o alanı bir Açık Hava Sahnesi olarak dizayn edeceğiz.

Hali hazırda devam eden Kuğulu Vadisi ile ilgili çalışmalara, doğru planlama ve etkin kamu diplomasisi ile devam edeceğiz.

Son olarak Küpe Çukuru'nun şehrimize tekrar kazandırılmasına yönelik olarak gerekli hukuki ve siyasi girişimlerde bulunacağız.

 

Kıymetli Basın Mensupları,

Bizler şehrimizin gelecekteki 5 yılını değil 50 yılını planlayacak bir şehir planlamasını hayata geçirmek istiyoruz. Bugün şehrimizin birçok mahallesinde okul, cami, aile sağlık merkezi, yeşil alan ve otopark sorunları baş göstermektedir.

Bizler tüm teknik uzmanlıklara başvurarak rantı değil halkı önceleyen bir şehir planlaması ortaya koyacağız. Bu çerçevede şehrimizin araç ve yapı stoğunu gözetecek; trafik, ulaştırma mühendisliği gibi teknik uzmanlıklara başvurarak şehrimizin trafik sorununu çözeceğiz. Bu ulaştırma planlaması ile kazaları minimize ederek can ve mal kaybını azaltmak en öncelikli hedeflerimizdendir.

Şehrimizde yaşanan otopark sorununu da açık ve kapalı otopark projeleri ile gidermeye çalışacağız. Bu çerçevedeki projelerimizi ilerleyen günlerde açıklayacağımızı ifade etmekle yetinmek isterim.

Şehrimizde insanımızın sağlıklı hava koşullarının olduğu alanlarda, yürüyüş yapmalarını ve bisiklete binebilmelerini temin etmek amacıyla; şehrimize yeni yürüyüş ve bisiklet yolları kazandıracağız.

Sevgili Hemşehrilerim,

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi de temiz ve ucuz içme suyu teminidir. Bu çerçevede asli yetkili olan KOSKİ ve DSİ nezdinde her türlü girişimde bulunacak ve şehrimizin dört bir yanında temiz ve kaliteli içme suyunun teminini sağlayacağız.

Kıymetli Misafirler,

Bir diğer önemli sorunumuz ise ülke gündemini meşgul eden, canlarımıza mâl olan sokak hayvanları sorunudur. Bizler hayvanlara ve nebatata emanet bilinciyle yaklaşan bir inancın mensuplarıyız. Medeniyet tarihinde göçmen kuşların bakımı ve tedavisi için Gurabahane-i Laklakan yani "Düşkün Leylek Evi" açmış bir milletin mensubuyuz. Bizler "Dağlara buğday serpin ki Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler." diyen bir inancın mensubuyuz.

Ancak insan yaşamının da her şeyden üstün olduğu gerçeğinin farkındayız. Okula giden evlatlarımızı, camiye giden amcalarımızı, pazara giden teyzelerimizi her türlü tehlikeden korumak asli görevimizdir.

Bu nedenle bu tartışmada ifrat ve tefritten yana değil itidalden yana olarak bu meseleyi çözmeye gayret göstereceğiz. Şehrimize kazandırılan hayvan barınağının finansmanı konusunda Hayvan Hakları dernekleri ile iş birliği yaparak hayvanlara insani bir hizmet sunacağız.

Bir yandan da kısırlaştırma gibi yöntemlerle hayvan popülasyonunu kontrol altına almaya gayret göstereceğiz. Şehrimizde hayvanların sürü halinde gezme görüntülerinin ortadan kalkması için uzman ekipler oluşturarak şehrimizin sokaklarını güvenli hale getireceğiz.

Bu konuda merkezi yönetim tarafından atılacak adımları ve yapılacak yasal düzenlemeleri de destekleyeceğiz.

 

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Şehrimiz Konya-Antalya güzergahı üzerinde önemli bir geçiş noktasıdır. Şehrimizin çeperlerinden her yıl milyonlarca araç geçmektedir. Bizler palyatif ve pansuman projelerle değil, esaslı projeler ile bu güzergahın imkanlarından şehrimizin istifade etmesi için çabalayacağız.

Hali hazırda devam etmekte olan Kuğulu Vadisi Projesi'nin mevcut durumunu dikkate alarak bu proje ile entegre olacak şekilde Çevre Yolu Kalkınma Planı hazırlayacağız.

Bu çerçevede ticari alan ilan edilen bölgenin tanzimi ve bu bölgeye yapılacak yatırımların teşviki için çalışmalar yapacağız.

 

Aziz Hemşehrilerim,

Şehrimizin sahip olduğu en önemli kaynaklardan birisi de termal kaynaklarımızdır. Şehrimize katma değer sağlayacak termal kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmak için çaba sarf edeceğiz. Mevcut termal tesisimizin bölge insanımıza tanıtılması ve bölgeye yatırımların devam etmesi için gayret göstereceğiz.

Ayrıca Jeotermal Seracılık faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla da projeler geliştireceğiz. Bu projelerde öğrenci kardeşlerimizin tecrübe edinmeleri ve istihdam imkânı elde edebilmeleri amacıyla Suğla Tarım Meslek Lisesi ile işbirliği protokolü imzalayacağız.

 

Saygıdeğer misafirler,

 

Bizler "Yeniden Büyük Türkiye" mefkûresine sahip bir siyasi hareketiz. Bu hedefin gerçekleşebilmesi ise üretmek ve üretene destek vermekle mümkündür.

Bu nedenle kırsal kalkınma projelerine ve tarımsal üretime destek vermek hususunda azami gayret göstereceğiz. Ağır ekonomik koşullar nedeniyle üretimi terk eden insanımızın tekrar üretime devam edebilmesi için destekler vereceğiz.

Bölgemizin yaşadığı kuraklık sorununun etkilerinin azaltılması ve tarımsal sulama bağlamında yaşanan sorunların giderilebilmesi için yetkili kurumlarla iş birliği halinde çalışacağız.

Üretici Birlikleri ve Kooperatiflerimiz ile iş birliği projeleri geliştirecek, Belediye iştiraklerimiz ile ticari ortaklıklar geliştireceğiz. Bu sayede başta E-Ticaret alt yapısının kurulduğu katma değerli bir üretim ve ticaret sürecini hayata geçireceğiz.

 

Sevgili Hemşehrilerim,

İnsanımızın fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal ihtiyaçlarını da gidermek amacıyla şehrimizde çeşitli ve çok sayıda kültür sanat etkinliği düzenleyeceğiz.

Şehrimizde yer alan sanatkârlarımızın adlarını ve eserlerini yaşatacak ve tecrübe aktarımı sağlayacak projeler düzenleyeceğiz.

Maişet derdi ile yorulduğumuz günün sonunda dinleneceğimiz, tazeleneceğimiz etkinlikler düzenleyerek şehrimizin kültür hayatına katkı sunacağız.

 

Sevgili Gençler,

Sizleri de unutmayacağız. Eğitim sürecinize, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Ülkemizde derinden hissedilen genç işsizlik sorununa yerel bazda çözüm üretmeye çalışacağız.

Bu bağlamda diplomalı işsizler ordusu oluşturanların aksine, istihdam odaklı iş birliği projeleri tasarlayacağız.

Meslek liselerimiz ile belediye iştiraklerimizin ortak projeler yürütmelerini sağlayarak istihdam imkânı üretecek, sizleri işverenlerle buluşturacağız.

Bedeni gelişiminize katkı sunmak, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak amacıyla sportif faaliyetlere yönelik projeleri hayata geçireceğiz.

Sürdürülebilir finansman modelleri ile sahipli kulüp projeleri dahil olmak üzere Futbol, Basketbol, Voleybol başta olmak üzere takım sporlarında profesyonel liglerde yarışmayı hedefleyeceğiz.

"Toros Kartalları" ünvânımızın gereği olarak sportif anlamda şehrimizi tekrar yükselişe geçireceğiz.

Bireysel sporları ve zeka oyunlarını da destekleyerek, siz gençlerimize hizmet edeceğiz.

 

Kıymetli Misafirler,

Şehrimizin gelişimi çevre ilçelerimizle yapacağımız iş birlikleri ile de ilgilidir. Bu çerçevede Seyyid Harun Veli Hazretleri ile Eşrefoğlu Mehmed Bey'in dostluğunu örnek alarak başta Beyşehir olmak üzere çevre ilçelerimizle iş birliği projeleri yapacağız. Bu iş birliğimizin merkezini turizm, sanayi, tarım ve ticaret temelli projeler oluşturacaktır.

 

Değerli Misafirler,

2012 yılında 6360 sayılı kanun ile yerel yönetim ve özellikle büyükşehir yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu kanunun getirdiği olumsuzlukların giderilmesi ancak TBMM tarafından yasal değişiklik yapılması ile mümkündür. Bu nedenle bizler bu mevcut düzenlemelere göre sahip olduğumuz yetkiler çerçevesinde kırsal mahallelerimize yani köylerimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz.

Kırsal kalkınmaya yönelik iş birlikleri ile kırsal mahallelerimize destek olacağız.

 

Kıymetli Basın Mensupları, Aziz Hemşehrilerim,

Bizler yerinden yönetişimin gereği olarak karar alma süreçlerinde sizleri de sürece dahil edeceğiz. Siyasi parti temsilcilerimizin, kurumlarımızın, meslek odalarımızın, basın mensuplarımızın, muhtarlarımızın yer aldığı "Şurâ Meclisi" isimli istişari bir meclis ile şehrimize ilişkin kararları birlikte vereceğiz.

Muhtarlarımız da tıpkı bizler gibi sandık yolu ile seçilerek görev yapmaktadır. Muhtarlarımız ile iş birliği ve uyum içerisinde çalışacağız. Ancak muhtarlarımızdan bize sadakat göstermelerini, bizim propagandamızı yapmalarını özetle siyasallaşmalarını talep etmeyeceğiz.

Halkımızın önceliklerini ve yararını gözeterek hizmet edecek ve liyakatli kadrolar ile çalışacağız. Parti sadakatini değil liyakati önceleyerek işe alımlar yapacağız. İşini hakkıyla yapan personelimizin ekmeği ile oynamayacak emeğinin karşılığını hakkıyla ödeyeceğiz.

Kapımız herkese açık olacak. Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit davranacağız.

"Rüşvet alanda verende mel'undur." buyruğu üzerine yolsuzlukla, şaibe ile anılmayacak; şehremini olmanın gereğini yapacağız.

Kıymetli Basın Mensupları,

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin adil rekabet koşulları içerisinde gerçekleşmesini, nezaketin ve zarafetin hâkim olmasını temenni ediyorum. Seçimlerin şehrimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hâk'tan niyaz ediyorum.

Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda tüm hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyorum.

Basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi ve hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Son olarak; inanç, azim ve kararlılıkla Seydişehir İçin Saadet Burada! Ben buradayım diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

 

Saadet Partisi Seydişehir Belediye Başkan Adayı

Harun ERKAN

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve toroslargazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.