(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.09.2021 - 09:36, Güncelleme: 25.09.2021 - 09:36

Seydişehir Yenice Çiftlik Hanı

 

Seydişehir Yenice Çiftlik Hanı

Tarihçi Ercan Arslan'ın kaleminden.
<p>T&uuml;rkiye Sel&ccedil;ukluları d&ouml;nemine ait yapı toplulukların &ouml;nemli bir kısmını Hanlar ve Kervansaraylar</p> <p>oluşturmaktadır. Bu eserlerin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; kervan yolları &uuml;zerinde bulunan başkent Konya ve &ccedil;evresinde yer</p> <p>almaktaydı. Konya-Eğirdir, Konya-Hatunsaray-Seydişehir, Konya-Beyşehir-Derebucak kervan yolları son</p> <p>derece aktif koridorlardı. Seydişehir&rsquo;in Antik &Ccedil;ağdan itibaren ticaret g&uuml;zerg&acirc;hında olduğu ger&ccedil;eğinden</p> <p>hareketle kentin T&uuml;rkiye Sel&ccedil;ukluları d&ouml;neminde de bu &ouml;zelliğini devam ettirdiği kuvvetle muhtemeldir.</p> <p>Kentin kuruluş s&uuml;recinin Sel&ccedil;ukluların yıkılış yıllarına tekab&uuml;l etmesi dolayısıyla, Seydişehir&rsquo;de Anadolu</p> <p>Sel&ccedil;uklu devrine dair izleri s&uuml;rmek bir hayli g&uuml;&ccedil;t&uuml;r. Ancak bu konuda sınırlı sayıda da olsa bazı bulguların</p> <p>varlığı g&ouml;z ardı edilemez. Bunlardan birisi de Yenice Mahallesi &Ccedil;iftlik mevkiinde kalıntıları mevcut olan</p> <p>&Ccedil;iftlik Hanı&rsquo;dır.</p> <p>&Ccedil;iftlik Hanı, Seydişehir-&Uuml;z&uuml;ml&uuml; Karayolunun, Yenice Mahallesi &ccedil;iftlik mevkiinde a&ccedil;ık ve kapalı kısmı</p> <p>bir arada ve doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Ahmet Koyuncu&rsquo;ya ait evin bitişiğinde yer alan yapının</p> <p>girişi batı duvarının orta kısmındaki a&ccedil;ıklıktan sağlanmaktaydı. Doğu y&ouml;n&uuml;ndeki kapalı kısmının g&uuml;ney</p> <p>duvarına bitişik (Uzunluk 7.30 m, Genişlik 6.50 m) bir mek&acirc;n eklendiği tespit edilmiştir. Bu mek&acirc;na ge&ccedil;iş</p> <p>ise kapalı kısmın batı duvarına 3.40 m. mesafede bulunan 1.70 m. genişliğindeki bir kapı ile</p> <p>sağlanmaktaydı. Hanın a&ccedil;ık ve kapalı b&ouml;l&uuml;mleriyle, i&ccedil; mek&acirc;n planı hakkında bilgi sunacak taşıyıcı</p> <p>unsurlarla (kapı, s&ouml;ve, lento, kemer taşları) &uuml;st &ouml;rt&uuml; elemanlarına ait yeterli bilgi tespit edilememiştir. A&ccedil;ık</p> <p>avlusu 21x16 m ebatlarındadır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde kapalı kısmın ayakta kalan duvar par&ccedil;alarından yapının dıştan</p> <p>kesme taş ve devşirme bloklarla, i&ccedil;ten moloz taş ve kire&ccedil; harcı ile &ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; anlaşılmaktadır. Handa yapı</p> <p>malzemesi olarak kullanılan devşirme unsurlar Amblada Antik Kenti kalıntılarından nakledilmiş olmalıdır.</p> <p>Beyşehir-Konya yolu &uuml;zerinde olduğu bilinen K&uuml;&ccedil;&uuml;k Afşar Hanına yaklaşık 30 km uzaklıkta yani bir</p> <p>menzil mesafede bulunan Yenice &Ccedil;iftlik Hanı, a&ccedil;ık ve kapalı avlusu yan yana olan plan şeması ve</p> <p>kullanılan malzeme ve duvar yapım y&ouml;ntemleri bakımından Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi menzil hanlarından (13.y&uuml;zyıl)</p> <p>birisidir. Han, Seydişehir&rsquo;i Konya-Alanya g&uuml;zerg&acirc;hına bağlayan bir uğrak noktası konumundaydı.</p> <p>Konya&rsquo;dan &ccedil;ıkan kervanlar Kuru&ccedil;eşme ve Kızıl&ouml;ren hanları gibi halen ayakta olan yapıları m&uuml;teakiben</p> <p>Yunuslar ile K&uuml;&ccedil;&uuml;k Avşar k&ouml;y&uuml;nden Seydişehir Yenicek&ouml;y&rsquo;deki &Ccedil;iftlik Han&rsquo;a ve oradan da Derebucak Tol</p> <p>Han&rsquo;a varmaktaydılar. Beyşehir Kubadabad Saray&rsquo;ından &ccedil;ıkan kervanlar iki yol takip ederlerdi. Birincisi</p> <p>g&uuml;neyden Torosları aşarak Ebu&rsquo;l Hasan ve Burma Han &uuml;zerinden Kargı Han ile Antalya&rsquo;ya; diğeri ise doğu</p> <p>y&ouml;n&uuml;nde Derebucak Tol Han&rsquo;ından Beyşehir &uuml;zeri gelen &Ccedil;iftlik Hanı yolu ile birleşerek Ortapoyam, Eynif</p> <p>Tol ve Murt Beli Han&rsquo;ına ulaşırlardı. Murt Beli Hanında yol g&uuml;zerg&acirc;hı tekrar ikiye ayrılarak Kargı Han&rsquo;dan</p> <p>Antalya, diğer yandan da Alara ve Şarapsa hanlarıyla Alanya kentlerine ulaşılmaktaydı.</p> <p>Anadolu Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi menzil hanları mimarisine uygun olarak &ccedil;eşitlenen Derebucak Tol,</p> <p>Ortapoyam ve Şarapsa Han, Kargıhan, Eynif Tol ve Alara hanları ile Altınapa, Kuru&ccedil;eşme, Kızıl&ouml;ren,</p> <p>Yenice-&Ccedil;iftlik Han ve Murt Beli Han&rsquo;ı gibi yapıların bu g&uuml;zerg&acirc;hta yapılmış olması Sel&ccedil;ukluların b&ouml;lgeye</p> <p>verdiği &ouml;nemi ortaya koymaktadır. Eşrefoğlu Beyliğinin Beyşehir merkezli kuruluşuyla, Seydişehir kent</p> <p>merkezinin 14.y&uuml;zyıl başlarında isk&acirc;nı yalnızca Tarihi olguların bir sonucu değil aynı zamanda Sel&ccedil;uklunun</p> <p>bu b&ouml;lgedeki ticaret ağlarıyla da yakından alakalıdır diye d&uuml;ş&uuml;nmekteyiz. Yenice &Ccedil;iftlik Hanında yapılacak</p> <p>sondajlama &ccedil;alışmaları ile d&ouml;neme ait başkaca buluntulara ulaşılması muhtemeldir. Yeter ki ge&ccedil;mişin</p> <p>bizlere bıraktığı izleri doğru okuyup takip edebilelim.</p> <p>(Remzi Duran, Sel&ccedil;uklu Devri Konya Yapı Kitabeleri, TTK Yay. Ankara 2001; Ali Baş,&ldquo;Konya-</p> <p>Beyşehir-Derebucak Kervanyolu&rdquo;, İpek Yolu Konya Kitabı X, Konya,2007, s.129-142; Osman Kunduracı,</p> <p>&ldquo;Yenice K&ouml;y&uuml;ndeki T&uuml;rk D&ouml;nemi Mimarisi ve El Sanatları&rdquo;, Amblada&rsquo;nın(Yenicek&ouml;y)Deşifresi, Konya 2016,</p> <p>s.150-167)</p>
Tarihçi Ercan Arslan'ın kaleminden.
<p>T&uuml;rkiye Sel&ccedil;ukluları d&ouml;nemine ait yapı toplulukların &ouml;nemli bir kısmını Hanlar ve Kervansaraylar</p> <p>oluşturmaktadır. Bu eserlerin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; kervan yolları &uuml;zerinde bulunan başkent Konya ve &ccedil;evresinde yer</p> <p>almaktaydı. Konya-Eğirdir, Konya-Hatunsaray-Seydişehir, Konya-Beyşehir-Derebucak kervan yolları son</p> <p>derece aktif koridorlardı. Seydişehir&rsquo;in Antik &Ccedil;ağdan itibaren ticaret g&uuml;zerg&acirc;hında olduğu ger&ccedil;eğinden</p> <p>hareketle kentin T&uuml;rkiye Sel&ccedil;ukluları d&ouml;neminde de bu &ouml;zelliğini devam ettirdiği kuvvetle muhtemeldir.</p> <p>Kentin kuruluş s&uuml;recinin Sel&ccedil;ukluların yıkılış yıllarına tekab&uuml;l etmesi dolayısıyla, Seydişehir&rsquo;de Anadolu</p> <p>Sel&ccedil;uklu devrine dair izleri s&uuml;rmek bir hayli g&uuml;&ccedil;t&uuml;r. Ancak bu konuda sınırlı sayıda da olsa bazı bulguların</p> <p>varlığı g&ouml;z ardı edilemez. Bunlardan birisi de Yenice Mahallesi &Ccedil;iftlik mevkiinde kalıntıları mevcut olan</p> <p>&Ccedil;iftlik Hanı&rsquo;dır.</p> <p>&Ccedil;iftlik Hanı, Seydişehir-&Uuml;z&uuml;ml&uuml; Karayolunun, Yenice Mahallesi &ccedil;iftlik mevkiinde a&ccedil;ık ve kapalı kısmı</p> <p>bir arada ve doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Ahmet Koyuncu&rsquo;ya ait evin bitişiğinde yer alan yapının</p> <p>girişi batı duvarının orta kısmındaki a&ccedil;ıklıktan sağlanmaktaydı. Doğu y&ouml;n&uuml;ndeki kapalı kısmının g&uuml;ney</p> <p>duvarına bitişik (Uzunluk 7.30 m, Genişlik 6.50 m) bir mek&acirc;n eklendiği tespit edilmiştir. Bu mek&acirc;na ge&ccedil;iş</p> <p>ise kapalı kısmın batı duvarına 3.40 m. mesafede bulunan 1.70 m. genişliğindeki bir kapı ile</p> <p>sağlanmaktaydı. Hanın a&ccedil;ık ve kapalı b&ouml;l&uuml;mleriyle, i&ccedil; mek&acirc;n planı hakkında bilgi sunacak taşıyıcı</p> <p>unsurlarla (kapı, s&ouml;ve, lento, kemer taşları) &uuml;st &ouml;rt&uuml; elemanlarına ait yeterli bilgi tespit edilememiştir. A&ccedil;ık</p> <p>avlusu 21x16 m ebatlarındadır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde kapalı kısmın ayakta kalan duvar par&ccedil;alarından yapının dıştan</p> <p>kesme taş ve devşirme bloklarla, i&ccedil;ten moloz taş ve kire&ccedil; harcı ile &ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; anlaşılmaktadır. Handa yapı</p> <p>malzemesi olarak kullanılan devşirme unsurlar Amblada Antik Kenti kalıntılarından nakledilmiş olmalıdır.</p> <p>Beyşehir-Konya yolu &uuml;zerinde olduğu bilinen K&uuml;&ccedil;&uuml;k Afşar Hanına yaklaşık 30 km uzaklıkta yani bir</p> <p>menzil mesafede bulunan Yenice &Ccedil;iftlik Hanı, a&ccedil;ık ve kapalı avlusu yan yana olan plan şeması ve</p> <p>kullanılan malzeme ve duvar yapım y&ouml;ntemleri bakımından Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi menzil hanlarından (13.y&uuml;zyıl)</p> <p>birisidir. Han, Seydişehir&rsquo;i Konya-Alanya g&uuml;zerg&acirc;hına bağlayan bir uğrak noktası konumundaydı.</p> <p>Konya&rsquo;dan &ccedil;ıkan kervanlar Kuru&ccedil;eşme ve Kızıl&ouml;ren hanları gibi halen ayakta olan yapıları m&uuml;teakiben</p> <p>Yunuslar ile K&uuml;&ccedil;&uuml;k Avşar k&ouml;y&uuml;nden Seydişehir Yenicek&ouml;y&rsquo;deki &Ccedil;iftlik Han&rsquo;a ve oradan da Derebucak Tol</p> <p>Han&rsquo;a varmaktaydılar. Beyşehir Kubadabad Saray&rsquo;ından &ccedil;ıkan kervanlar iki yol takip ederlerdi. Birincisi</p> <p>g&uuml;neyden Torosları aşarak Ebu&rsquo;l Hasan ve Burma Han &uuml;zerinden Kargı Han ile Antalya&rsquo;ya; diğeri ise doğu</p> <p>y&ouml;n&uuml;nde Derebucak Tol Han&rsquo;ından Beyşehir &uuml;zeri gelen &Ccedil;iftlik Hanı yolu ile birleşerek Ortapoyam, Eynif</p> <p>Tol ve Murt Beli Han&rsquo;ına ulaşırlardı. Murt Beli Hanında yol g&uuml;zerg&acirc;hı tekrar ikiye ayrılarak Kargı Han&rsquo;dan</p> <p>Antalya, diğer yandan da Alara ve Şarapsa hanlarıyla Alanya kentlerine ulaşılmaktaydı.</p> <p>Anadolu Sel&ccedil;uklu d&ouml;nemi menzil hanları mimarisine uygun olarak &ccedil;eşitlenen Derebucak Tol,</p> <p>Ortapoyam ve Şarapsa Han, Kargıhan, Eynif Tol ve Alara hanları ile Altınapa, Kuru&ccedil;eşme, Kızıl&ouml;ren,</p> <p>Yenice-&Ccedil;iftlik Han ve Murt Beli Han&rsquo;ı gibi yapıların bu g&uuml;zerg&acirc;hta yapılmış olması Sel&ccedil;ukluların b&ouml;lgeye</p> <p>verdiği &ouml;nemi ortaya koymaktadır. Eşrefoğlu Beyliğinin Beyşehir merkezli kuruluşuyla, Seydişehir kent</p> <p>merkezinin 14.y&uuml;zyıl başlarında isk&acirc;nı yalnızca Tarihi olguların bir sonucu değil aynı zamanda Sel&ccedil;uklunun</p> <p>bu b&ouml;lgedeki ticaret ağlarıyla da yakından alakalıdır diye d&uuml;ş&uuml;nmekteyiz. Yenice &Ccedil;iftlik Hanında yapılacak</p> <p>sondajlama &ccedil;alışmaları ile d&ouml;neme ait başkaca buluntulara ulaşılması muhtemeldir. Yeter ki ge&ccedil;mişin</p> <p>bizlere bıraktığı izleri doğru okuyup takip edebilelim.</p> <p>(Remzi Duran, Sel&ccedil;uklu Devri Konya Yapı Kitabeleri, TTK Yay. Ankara 2001; Ali Baş,&ldquo;Konya-</p> <p>Beyşehir-Derebucak Kervanyolu&rdquo;, İpek Yolu Konya Kitabı X, Konya,2007, s.129-142; Osman Kunduracı,</p> <p>&ldquo;Yenice K&ouml;y&uuml;ndeki T&uuml;rk D&ouml;nemi Mimarisi ve El Sanatları&rdquo;, Amblada&rsquo;nın(Yenicek&ouml;y)Deşifresi, Konya 2016,</p> <p>s.150-167)</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve toroslargazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.