(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 24.09.2021 - 04:07, Güncelleme: 24.09.2021 - 04:07

PANKOBİRLİK Genel Kurulu ertelendi

 

PANKOBİRLİK Genel Kurulu ertelendi

29 Eylül’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşmesi planlanan PANKOBİRLİK Genel Kurulu, kentte Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbiren ileri bir tarihe ertelendi
<p>29 Eyl&uuml;l&rsquo;de Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Stadyumu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleşecek Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi&rsquo;nin 69&rsquo;uncu se&ccedil;imli Olağan Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını duyuran&nbsp;Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, belirlenecek yeni tarihin 15 g&uuml;n &ouml;ncesinden ortaklara&nbsp;bildirileceğini a&ccedil;ıkladı.</p> <p>Konuk&#39;un a&ccedil;ıklaması ş&ouml;yle:&nbsp;</p> <p>ORTAKLARIMIZIN TARLADAKİ, BAĞDAKİ, BAH&Ccedil;EDEKİ, AHIRDAKİ, MERADAKİ &Uuml;RETİMLERİNİ KORUMAK VE B&Uuml;Y&Uuml;TMEK KADAR SAĞLIĞINI KORUMAK DA DEMOKRATİK HAKLARINI SAĞLIK ENDİŞESİ TAŞIMADAN KULLANMALARINI SAĞLAMAK DA KOOPERATİFİMİZİN G&Ouml;REVİDİR.</p> <p>Bu &ccedil;er&ccedil;evede herkesin malumu olduğu &uuml;zere pandemi şartları altında ger&ccedil;ekleştirilecek genel kurulumuzu, ortaklarımıza y&ouml;nelik sağlık risklerini azaltmak i&ccedil;in yıllar sonra ilk defa Şeker Ambarı yerine Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Stadyumu&rsquo;nda yapılmasına karar vermiştik. İstemiştik ki, n&ouml;bet değişimini ger&ccedil;ekleştireceğimiz bu genel kurulumuza a&ccedil;ık hava şartlarında sağlık endişesi taşımadan arzu eden her ortağımız katılabilsin ve y&uuml;ksek katılım ile ortak iradesi sandıkta tam ve k&acirc;mil manada tesis edilebilsin.</p> <p>Ancak, hem ilimizdeki salgının seyri hem de ortaklarımızın şifahi ve yazılı m&uuml;racaatları aldığımız t&uuml;m &ouml;nlemlere rağmen durumu ve riskleri yeniden değerlendirmeyi ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği zorunlu kılmıştır.</p> <p>Bu &ccedil;er&ccedil;evede, &ccedil;ok sayıda ortağımız kooperatifimize dilek&ccedil;e ile m&uuml;racaat ederek, salgın nedeniyle se&ccedil;imli olağan genel kurula katılıp katılmama konusunda sağlık kaygıları nedeniyle teredd&uuml;tl&uuml; olduklarını ve genel kurulun ertelenmesini talep etmişlerdir. M&uuml;racaatta bulunan ortaklarımız demokratik haklarını kullanarak kooperatiflerinin geleceğinin şekilleneceği bu genel kurulda oy kullanmak istediklerini ancak riskli yaş gurubu veya kronik rahatsızlıkları sebebiyle oy verirken sağlık risklerini de g&ouml;ğ&uuml;slemek istemediklerine vurgu yapmışlardır. Dilek&ccedil;e ile bu taleplerini dile getiren ortaklarımızdan katbekat fazla ortağımız da benzer endişe ve taleplerini şifahi olarak bizzat kooperatife gelerek veya telefonla iletmişlerdir.</p> <p>Maalesef salgının ilimizde son bir hafta i&ccedil;indeki seyrinin ortaklarımızın bu endişelerini haklı &ccedil;ıkaracak ve kuvvetlendirecek boyutlarda olduğu herkesin malumudur. Son hafta verilerinde ilimizdeki vaka sayısı 100 binde 391,15&rsquo;e y&uuml;kselmiş, buna karşılık tek doz aşı yaptıran hemşehrilerimizin oranı %61,7&rsquo;de kalmış, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde ilimizi y&uuml;ksek riskli iller arasında sayarken vatandaşlarımızı mecbur olmadık&ccedil;a kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmıştır.</p> <p>Gerek ilimizde vakalardaki artış gerekse Sayın Bakanımızın uyarıları dikkate alındığında ortaklarımızın b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;oğunluğunun demokratik hakları olan se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkını sağlık endişesi nedeniyle kullanamama ve bu durumun da ortak iradesinin tesisini zedeleme riski mevcuttur.</p> <p>Her ne kadar genel kurulumuzu sağlık risklerini azaltmak i&ccedil;in %25 kapasite ile seyircili ma&ccedil;ların oynandığı Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Stadyumu&rsquo;nda yapmayı planladıysak da mek&acirc;n aynı olmakla birlikte katılımcı şartları a&ccedil;ısından farklar mevcuttur. Bilindiği gibi futbol m&uuml;sabakalarını izlemek i&ccedil;in trib&uuml;ne gelecek seyircilerde iki doz aşı yaptırma ya da m&uuml;sabaka &ouml;ncesi PCR Testi yaptırma zorunluluğu aranmaktadır. Halbuki kooperatifimizin se&ccedil;imli olağan genel kuruluna katılacak ortaklarımızdan iki doz aşı ya da PCR testi istenmesi ve bu şartları yerine getirenlerin genel kurula katılması hukuken/fiilen m&uuml;mk&uuml;n değildir. B&ouml;ylesi bir zorunluluğun ortaklarımızın se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkını kullanamamalarına sebep olacağı ve ileride hukuki sorunlara yol a&ccedil;acağı a&ccedil;ıktır.</p> <p>70 yıldır taviz vermediği bir demokrasi k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne sahip olan ve y&ouml;netimleri se&ccedil;im ile belirlenen kooperatifimizde ortak iradesinin y&uuml;ksek katılımla tesisini sağlamak ve ortak iradesinin sandığa yansımasını engelleyecek fiziki ve sosyal engellere karşı tedbir almak emaneti taşıyan y&ouml;netimimizin &ouml;ncelikli sorumluluğudur. Kaldı ki bu sorumluluğa vebal almama ve sebep olmama mesuliyeti de dahildir. Yani y&ouml;netim sorumluluğumuz her ne kadar genel kurulu zamanında ve isteyen her ortağımızın katılabileceği şekilde ger&ccedil;ekleştirmeyi gerektirse de tek bir ortağımızın bile m&uuml;zakerelere katılıp oy verip k&ouml;y&uuml;ne vir&uuml;s y&uuml;k&uuml; ile d&ouml;nmesinin y&uuml;kleyeceği vebalden daha ağır ve &ouml;ncelikli bir sorumluk değildir.<br /> &Ouml;nce sağlık, &ouml;nce insan diyen bir kurum olarak bu sorumluluk &ccedil;er&ccedil;evesinde hem &ccedil;ok sayıda ortağımızın yazılı m&uuml;racaatı, hem salgının ilimizdeki olumsuz seyri, hem aşı yaptırma oranlarında halen mavi kategori iller seviyesine ulaşılamaması, hem 10.000&rsquo;in &uuml;zerinde katılımın beklendiği genel kurulumuzun y&uuml;ksek sosyal hareketlilik sebebiyle salgının yayılımında yeni bir dalgaya sebep olabileceği, hem de Sağlık Bakanımızın ilimizin adını vererek vatandaşlarımızı kalabalık ortamlara girmeme konusunda uyarması ve bu uyarı ile vaka sayısındaki artışın katılımı etkileyebileceği, sağlık endişesi nedeniyle &ccedil;ok sayıda ortağımızın genel kurulumuza katılamamasının da ortak iradesinin eksik tesisine neden olabileceğine dair yapılan değerlendirme ve sağlık otoriteleri ile ger&ccedil;ekleştirilen istişareler neticesinde 29 Eyl&uuml;l 2021 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; yapılacağını duyurduğumuz genel kurulumuz şartların daha m&uuml;sait hale gelmesi umudu ve riskleri azaltabilecek ilave tedbirler de araştırılmak ve uygulanmak &uuml;zere yasanın m&uuml;saade ettiği son tarihten &ouml;nce yapılmak &uuml;zere ertelenmiştir.</p> <p>Kanunun Kooperatif genel kurulları i&ccedil;in belirlediği son tarih 31 Ekim 2021&rsquo;dir.</p> <p>N&ouml;bet değişimini ger&ccedil;ekleştireceğimiz Genel Kurulumuzun yapılacağı tarih, salgının seyri ve ilimizdeki aşılanma oranları takip edilerek ve sağlık otoriteleri ile de g&uuml;nl&uuml;k istişareler s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lerek yine en az 15 g&uuml;n &ouml;nceden ilan edilecek ve ortaklarımıza duyurulacaktır. Erteleme nedeniyle kazanacağımız bu kısa s&uuml;rede genel kurulumuzun minimum seviyede sağlık riski ile ger&ccedil;ekleştirilebilmesi i&ccedil;in ilimiz genelinde vakaların makul seviyeye d&uuml;şmesini beklemek ve umut etmenin yanı sıra bizim de fiilen yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz vardır. Mesela hen&uuml;z aşı olmamış ortaklarımızın bu konuda harekete ge&ccedil;mesinin yanı sıra biz de enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile genel kurulun yapılacağı mek&acirc;nda alınabilecek &ouml;nlemler ve ilave d&uuml;zenlemeler ile tedbirler konusunda yoğun bir &ccedil;alışma i&ccedil;inde olacağız.</p> <p>Şartların ilk fırsat verdiği anda yapılmak &uuml;zere ertelediğimiz genel kurulumuz yapılana kadar biz n&ouml;betimizin başındayız. Ortaklarımızın da yapılacak genel kurulumuza g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile katılmaları i&ccedil;in aşılarını biran &ouml;nce yaptırmalarını, emanete talip olan arkadaşlarımızın da m&uuml;cbir sebeplerle mesafesi biraz uzayan &ccedil;ıktıkları bu bayrak yarışını kooperatifimizin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne demokratik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne yaraşır bir demokratik olgunlukla ve şartlar nedeniyle uzayan zamanı projelerini ve vizyonlarını ortaklarımıza daha iyi anlatabilecekleri bir kazanılmış zaman olarak değerlendirmelerini istirham ediyor, kararımızın ortaklarımız, kooperatifimiz, Konya&rsquo;mız ve &uuml;lkemiz i&ccedil;in hayırlı olmasını temenni ediyorum.</p>
29 Eylül’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşmesi planlanan PANKOBİRLİK Genel Kurulu, kentte Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbiren ileri bir tarihe ertelendi
<p>29 Eyl&uuml;l&rsquo;de Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Stadyumu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleşecek Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi&rsquo;nin 69&rsquo;uncu se&ccedil;imli Olağan Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını duyuran&nbsp;Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, belirlenecek yeni tarihin 15 g&uuml;n &ouml;ncesinden ortaklara&nbsp;bildirileceğini a&ccedil;ıkladı.</p> <p>Konuk&#39;un a&ccedil;ıklaması ş&ouml;yle:&nbsp;</p> <p>ORTAKLARIMIZIN TARLADAKİ, BAĞDAKİ, BAH&Ccedil;EDEKİ, AHIRDAKİ, MERADAKİ &Uuml;RETİMLERİNİ KORUMAK VE B&Uuml;Y&Uuml;TMEK KADAR SAĞLIĞINI KORUMAK DA DEMOKRATİK HAKLARINI SAĞLIK ENDİŞESİ TAŞIMADAN KULLANMALARINI SAĞLAMAK DA KOOPERATİFİMİZİN G&Ouml;REVİDİR.</p> <p>Bu &ccedil;er&ccedil;evede herkesin malumu olduğu &uuml;zere pandemi şartları altında ger&ccedil;ekleştirilecek genel kurulumuzu, ortaklarımıza y&ouml;nelik sağlık risklerini azaltmak i&ccedil;in yıllar sonra ilk defa Şeker Ambarı yerine Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Stadyumu&rsquo;nda yapılmasına karar vermiştik. İstemiştik ki, n&ouml;bet değişimini ger&ccedil;ekleştireceğimiz bu genel kurulumuza a&ccedil;ık hava şartlarında sağlık endişesi taşımadan arzu eden her ortağımız katılabilsin ve y&uuml;ksek katılım ile ortak iradesi sandıkta tam ve k&acirc;mil manada tesis edilebilsin.</p> <p>Ancak, hem ilimizdeki salgının seyri hem de ortaklarımızın şifahi ve yazılı m&uuml;racaatları aldığımız t&uuml;m &ouml;nlemlere rağmen durumu ve riskleri yeniden değerlendirmeyi ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği zorunlu kılmıştır.</p> <p>Bu &ccedil;er&ccedil;evede, &ccedil;ok sayıda ortağımız kooperatifimize dilek&ccedil;e ile m&uuml;racaat ederek, salgın nedeniyle se&ccedil;imli olağan genel kurula katılıp katılmama konusunda sağlık kaygıları nedeniyle teredd&uuml;tl&uuml; olduklarını ve genel kurulun ertelenmesini talep etmişlerdir. M&uuml;racaatta bulunan ortaklarımız demokratik haklarını kullanarak kooperatiflerinin geleceğinin şekilleneceği bu genel kurulda oy kullanmak istediklerini ancak riskli yaş gurubu veya kronik rahatsızlıkları sebebiyle oy verirken sağlık risklerini de g&ouml;ğ&uuml;slemek istemediklerine vurgu yapmışlardır. Dilek&ccedil;e ile bu taleplerini dile getiren ortaklarımızdan katbekat fazla ortağımız da benzer endişe ve taleplerini şifahi olarak bizzat kooperatife gelerek veya telefonla iletmişlerdir.</p> <p>Maalesef salgının ilimizde son bir hafta i&ccedil;indeki seyrinin ortaklarımızın bu endişelerini haklı &ccedil;ıkaracak ve kuvvetlendirecek boyutlarda olduğu herkesin malumudur. Son hafta verilerinde ilimizdeki vaka sayısı 100 binde 391,15&rsquo;e y&uuml;kselmiş, buna karşılık tek doz aşı yaptıran hemşehrilerimizin oranı %61,7&rsquo;de kalmış, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde ilimizi y&uuml;ksek riskli iller arasında sayarken vatandaşlarımızı mecbur olmadık&ccedil;a kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmıştır.</p> <p>Gerek ilimizde vakalardaki artış gerekse Sayın Bakanımızın uyarıları dikkate alındığında ortaklarımızın b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;oğunluğunun demokratik hakları olan se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkını sağlık endişesi nedeniyle kullanamama ve bu durumun da ortak iradesinin tesisini zedeleme riski mevcuttur.</p> <p>Her ne kadar genel kurulumuzu sağlık risklerini azaltmak i&ccedil;in %25 kapasite ile seyircili ma&ccedil;ların oynandığı Konya B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Stadyumu&rsquo;nda yapmayı planladıysak da mek&acirc;n aynı olmakla birlikte katılımcı şartları a&ccedil;ısından farklar mevcuttur. Bilindiği gibi futbol m&uuml;sabakalarını izlemek i&ccedil;in trib&uuml;ne gelecek seyircilerde iki doz aşı yaptırma ya da m&uuml;sabaka &ouml;ncesi PCR Testi yaptırma zorunluluğu aranmaktadır. Halbuki kooperatifimizin se&ccedil;imli olağan genel kuruluna katılacak ortaklarımızdan iki doz aşı ya da PCR testi istenmesi ve bu şartları yerine getirenlerin genel kurula katılması hukuken/fiilen m&uuml;mk&uuml;n değildir. B&ouml;ylesi bir zorunluluğun ortaklarımızın se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkını kullanamamalarına sebep olacağı ve ileride hukuki sorunlara yol a&ccedil;acağı a&ccedil;ıktır.</p> <p>70 yıldır taviz vermediği bir demokrasi k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne sahip olan ve y&ouml;netimleri se&ccedil;im ile belirlenen kooperatifimizde ortak iradesinin y&uuml;ksek katılımla tesisini sağlamak ve ortak iradesinin sandığa yansımasını engelleyecek fiziki ve sosyal engellere karşı tedbir almak emaneti taşıyan y&ouml;netimimizin &ouml;ncelikli sorumluluğudur. Kaldı ki bu sorumluluğa vebal almama ve sebep olmama mesuliyeti de dahildir. Yani y&ouml;netim sorumluluğumuz her ne kadar genel kurulu zamanında ve isteyen her ortağımızın katılabileceği şekilde ger&ccedil;ekleştirmeyi gerektirse de tek bir ortağımızın bile m&uuml;zakerelere katılıp oy verip k&ouml;y&uuml;ne vir&uuml;s y&uuml;k&uuml; ile d&ouml;nmesinin y&uuml;kleyeceği vebalden daha ağır ve &ouml;ncelikli bir sorumluk değildir.<br /> &Ouml;nce sağlık, &ouml;nce insan diyen bir kurum olarak bu sorumluluk &ccedil;er&ccedil;evesinde hem &ccedil;ok sayıda ortağımızın yazılı m&uuml;racaatı, hem salgının ilimizdeki olumsuz seyri, hem aşı yaptırma oranlarında halen mavi kategori iller seviyesine ulaşılamaması, hem 10.000&rsquo;in &uuml;zerinde katılımın beklendiği genel kurulumuzun y&uuml;ksek sosyal hareketlilik sebebiyle salgının yayılımında yeni bir dalgaya sebep olabileceği, hem de Sağlık Bakanımızın ilimizin adını vererek vatandaşlarımızı kalabalık ortamlara girmeme konusunda uyarması ve bu uyarı ile vaka sayısındaki artışın katılımı etkileyebileceği, sağlık endişesi nedeniyle &ccedil;ok sayıda ortağımızın genel kurulumuza katılamamasının da ortak iradesinin eksik tesisine neden olabileceğine dair yapılan değerlendirme ve sağlık otoriteleri ile ger&ccedil;ekleştirilen istişareler neticesinde 29 Eyl&uuml;l 2021 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; yapılacağını duyurduğumuz genel kurulumuz şartların daha m&uuml;sait hale gelmesi umudu ve riskleri azaltabilecek ilave tedbirler de araştırılmak ve uygulanmak &uuml;zere yasanın m&uuml;saade ettiği son tarihten &ouml;nce yapılmak &uuml;zere ertelenmiştir.</p> <p>Kanunun Kooperatif genel kurulları i&ccedil;in belirlediği son tarih 31 Ekim 2021&rsquo;dir.</p> <p>N&ouml;bet değişimini ger&ccedil;ekleştireceğimiz Genel Kurulumuzun yapılacağı tarih, salgının seyri ve ilimizdeki aşılanma oranları takip edilerek ve sağlık otoriteleri ile de g&uuml;nl&uuml;k istişareler s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lerek yine en az 15 g&uuml;n &ouml;nceden ilan edilecek ve ortaklarımıza duyurulacaktır. Erteleme nedeniyle kazanacağımız bu kısa s&uuml;rede genel kurulumuzun minimum seviyede sağlık riski ile ger&ccedil;ekleştirilebilmesi i&ccedil;in ilimiz genelinde vakaların makul seviyeye d&uuml;şmesini beklemek ve umut etmenin yanı sıra bizim de fiilen yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz vardır. Mesela hen&uuml;z aşı olmamış ortaklarımızın bu konuda harekete ge&ccedil;mesinin yanı sıra biz de enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile genel kurulun yapılacağı mek&acirc;nda alınabilecek &ouml;nlemler ve ilave d&uuml;zenlemeler ile tedbirler konusunda yoğun bir &ccedil;alışma i&ccedil;inde olacağız.</p> <p>Şartların ilk fırsat verdiği anda yapılmak &uuml;zere ertelediğimiz genel kurulumuz yapılana kadar biz n&ouml;betimizin başındayız. Ortaklarımızın da yapılacak genel kurulumuza g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile katılmaları i&ccedil;in aşılarını biran &ouml;nce yaptırmalarını, emanete talip olan arkadaşlarımızın da m&uuml;cbir sebeplerle mesafesi biraz uzayan &ccedil;ıktıkları bu bayrak yarışını kooperatifimizin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne demokratik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne yaraşır bir demokratik olgunlukla ve şartlar nedeniyle uzayan zamanı projelerini ve vizyonlarını ortaklarımıza daha iyi anlatabilecekleri bir kazanılmış zaman olarak değerlendirmelerini istirham ediyor, kararımızın ortaklarımız, kooperatifimiz, Konya&rsquo;mız ve &uuml;lkemiz i&ccedil;in hayırlı olmasını temenni ediyorum.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve toroslargazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.