(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 04.09.2021 - 11:56, Güncelleme: 04.09.2021 - 11:56

Suberde Höyük  ve Seydişehir’in ilk Yerleşikleri (MÖ.6500-MÖ.6000)

 

Suberde Höyük  ve Seydişehir’in ilk Yerleşikleri (MÖ.6500-MÖ.6000)

Tarihçi  Ercan  Arslan
<p><img alt="" src="http://www.toroslargazetesi.com.tr/resimler/images/Suberde%20buluntu.jpg" style="height:1200px; width:895px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bug&uuml;ne kadar yapılan y&uuml;zey araştırmaları ve Arkeolojik &nbsp;&ccedil;alışmalar &nbsp;Seydişehir&rsquo;in en eski tarihli yerleşim yerinin Suberde H&ouml;y&uuml;k&nbsp; olduğunu g&ouml;stermiştir. Suberde H&ouml;y&uuml;k, Seydişehir&rsquo;in 11 km g&uuml;neydoğusunda; G&ouml;ly&uuml;z&uuml; (Suberde) K&ouml;y&uuml;&lsquo;n&uuml;n 500 m doğusundadır.&nbsp;H&ouml;y&uuml;k alanı Ralph S. Solecki ve William Farrand tarafından 1963 yaz ayında Beyşehir ve Suğla G&ouml;l&uuml; &ccedil;evresinde yapılan Arkeolojik ve Jeolojik y&uuml;zey araştırması sırasında &nbsp; tespit edildi. Suberde&rsquo;de Newyork &Uuml;niversitesi adına, Sosyoloji ve Antropoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; Profes&ouml;rlerinden Jacques Bordaz&lsquo;ın y&ouml;nettiği ekip tarafından 1964&rsquo;te kazıya &nbsp;başlandı ( Kazı ile ilgili izin T.C.Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi&rsquo;nin 6/3372 Sayılı Kararnamesi ile Milli Savunma ve İ&ccedil;işleri Bakanlıklarının uygun m&uuml;talaalarına dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 10.7.1964 tarih ve 471.244-2996 sayılı yazısı &uuml;zerine Bakanlar Kurulunca 30.7.1964 tarihinde verilmiştir). &Ccedil;alışmalar 1964-1968 yılları arasında ger&ccedil;ekleştirildi. Bu s&uuml;re&ccedil;te Ankara &Uuml;niversitesi DTC Fak&uuml;ltesi Prehistorya (Dip Tarih) Profes&ouml;rlerinden &Uuml;nyeli İsmail Kılı&ccedil; K&ouml;kten(1904-1974) de Suberde de tetkiklerde bulundu.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Suğla G&ouml;l&uuml;&lsquo;n&uuml;n kuzeybatı kıyısında 700 m uzunluğunda; 70 m genişliğinde; g&ouml;l y&uuml;zeyinden 30 m. y&uuml;kseklikteki ince uzun kalker bir sırtın &uuml;zerinde yer alan h&ouml;y&uuml;k; 3,5-&nbsp;4 m. kalınlığında k&uuml;lt&uuml;r toprağına sahiptir. Kazılar yerleşimin kuzeybatı b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n Erken Neolitik&lsquo;te isk&acirc;na uğradığını g&ouml;stermiştir. Y&uuml;zey tabakada Bizans yapı kalıntıları, ge&ccedil; devir mezarları, iki taş duvar kalıntısı tespit edilmiştir. En alt tabakada ise &Ccedil;anak &Ccedil;&ouml;mleksiz Neolitik D&ouml;nem yerleşimine tesad&uuml;f edilmiştir. Evlerin kare ve dikd&ouml;rtgen planlı, kerpi&ccedil; duvarlı inşa edilmiş olduğu g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Odaların tabanlarının taş d&ouml;şeme &uuml;zerine kil sıva şeklinde tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Neolitik Devir buluntularına bakıldığında G&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Tepe yerleşiklerinin Avcı-Toplayıcı &ouml;zelliğinin bir s&uuml;re daha devam ettiği değerlendirilmektedir. Buluntular arasında &ccedil;ok sayıda taş boncuk ve kolyelerin ilk sırada yer alması Suberde insanının sanat ve estetik anlayışını ortaya koymaktaydı. Kazılarda Suberde insanlarının imali olan taştan &ouml;ğ&uuml;tme, ezi aletleri, delici aletler ve kemik end&uuml;strisine dair malzemeler bulunmuştur. Prehistorik tabakada ise seramik kaplara ve kaba seramik hamuru par&ccedil;alarına, kilden yapılmış koni şekilli 2-3 cm y&uuml;kseklikte hayvan fig&uuml;rinlerine, Antropomorfik (insan y&uuml;z&uuml; ve bedeni tasvirli) fig&uuml;rinlere, bakır madeni par&ccedil;alarına rastlanmıştır. 1964-1965 yıllarında ele ge&ccedil;irilen Yontma Taş end&uuml;strisinin &ouml;nemli bir kısmını obsidyen materyal oluşturmaktadır. Yuvarlak, u&ccedil; ve kenar kazıyıcılar, orak-&nbsp;bı&ccedil;akları, &ccedil;eşitli tiplerde delici alet, &ccedil;akmaktaşı aletler ve mikrolitler ele ge&ccedil;irilmişti. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Avcı-Toplayıcı Suberde insanının</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">yaşam alanlarında; kırmızı geyik, karaca, ceylan ve alageyik gibi avlanan hayvanların sayısız kemik &ouml;rneklerinin yanı sıra koyun, ke&ccedil;i, domuz ve sığır kemikleri de ele ge&ccedil;irilmiştir. Kemiklerden</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">tespit edilen diğer hayvanlar ise yaban &ouml;k&uuml;z&uuml;, ke&ccedil;i, kurt, tilki ve kaplumbağa idi. Suberde zooarkeolojik analizleri buradaki yerleşiklerin, koyun ve ke&ccedil;i (ovicaprid) yetiştiriciliğini deneyimlediklerine işaret etmektedir. Suberde de en fazla g&ouml;r&uuml;len alet ok ucu idi. Bu onların avcılık konusunda donanımlı olduklarına yeter sebep sayılabilir.</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Suberde&rsquo;de tarıma alınmış bitki i&ccedil;in kanıt bulunamamıştır.&nbsp;Ancak yerleşkenin su kenarında olması ve al&uuml;vyal bir arazinin varlığı tarım faaliyetinin hi&ccedil; te uzak olamayacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;rmektedir.&nbsp; Suberde- G&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Tepe kazılarında toplanan malzemelerin karbon analizlerinin d&uuml;zeltilmiş tarihleri yerleşimin M.&Ouml;.6500-M.&Ouml;.6000 olarak tarihlendiğini ortaya koymuştur. Kazılarda ortaya &ccedil;ıkarılan buluntular raporlaştırılarak Konya Arkeoloji M&uuml;zesine teslim edilmiştir (K.Nu.1356-1361) Seydişehir gerek Tarih &ouml;ncesi gerekse Antik &Ccedil;ağ yerleşimleri y&ouml;n&uuml;yle zengin bir havzadır. Bu &ouml;zelliği dolayısıyla kent, yakın gelecekte atılacak &ouml;nemli adımlarla adından sık&ccedil;a s&ouml;z ettirecektir.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">(BCA,030-18-01/179-42-16; &Ccedil;oksolmaz,E.&ldquo;&Ccedil;anak &Ccedil;&ouml;mleksiz Neolitik D&ouml;nem Yerleşmelerinin Anadolu&#39;daki Dağılımı&rdquo; Y.Lisans Tezi, Konya 2011; Yıldırım-Balcı,S. &ldquo; Orta Anadolu Obsidiyen &nbsp;Teknolojisi: Aşıklı H&ouml;y&uuml;k Modeli,Tekno-K&uuml;lt&uuml;rel K&ouml;keni ve Evrimi&rdquo; ,Doktora Tezi, İstanbul&nbsp; 2007; G&uuml;rg&ouml;r,İ.</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&ldquo;Paleolitik &Ccedil;ağ&#39;dan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Anadolu Zooarkeolojik Buluntuları&rdquo; ,Y.Lisans Tezi, Ankara 2017; G&uuml;nd&uuml;z, R., &ldquo;Seydişehir &Ccedil;evresinde Tespit Edilen Yeni Yerleşimler (2020 Yılı Y&uuml;zey Araştırmaları Kapsamında)&rdquo;, Amisos, 5/9, 362-385,Aralık 2020</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">)</span></span></span></span></p>
Tarihçi  Ercan  Arslan
<p><img alt="" src="http://www.toroslargazetesi.com.tr/resimler/images/Suberde%20buluntu.jpg" style="height:1200px; width:895px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bug&uuml;ne kadar yapılan y&uuml;zey araştırmaları ve Arkeolojik &nbsp;&ccedil;alışmalar &nbsp;Seydişehir&rsquo;in en eski tarihli yerleşim yerinin Suberde H&ouml;y&uuml;k&nbsp; olduğunu g&ouml;stermiştir. Suberde H&ouml;y&uuml;k, Seydişehir&rsquo;in 11 km g&uuml;neydoğusunda; G&ouml;ly&uuml;z&uuml; (Suberde) K&ouml;y&uuml;&lsquo;n&uuml;n 500 m doğusundadır.&nbsp;H&ouml;y&uuml;k alanı Ralph S. Solecki ve William Farrand tarafından 1963 yaz ayında Beyşehir ve Suğla G&ouml;l&uuml; &ccedil;evresinde yapılan Arkeolojik ve Jeolojik y&uuml;zey araştırması sırasında &nbsp; tespit edildi. Suberde&rsquo;de Newyork &Uuml;niversitesi adına, Sosyoloji ve Antropoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; Profes&ouml;rlerinden Jacques Bordaz&lsquo;ın y&ouml;nettiği ekip tarafından 1964&rsquo;te kazıya &nbsp;başlandı ( Kazı ile ilgili izin T.C.Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi&rsquo;nin 6/3372 Sayılı Kararnamesi ile Milli Savunma ve İ&ccedil;işleri Bakanlıklarının uygun m&uuml;talaalarına dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 10.7.1964 tarih ve 471.244-2996 sayılı yazısı &uuml;zerine Bakanlar Kurulunca 30.7.1964 tarihinde verilmiştir). &Ccedil;alışmalar 1964-1968 yılları arasında ger&ccedil;ekleştirildi. Bu s&uuml;re&ccedil;te Ankara &Uuml;niversitesi DTC Fak&uuml;ltesi Prehistorya (Dip Tarih) Profes&ouml;rlerinden &Uuml;nyeli İsmail Kılı&ccedil; K&ouml;kten(1904-1974) de Suberde de tetkiklerde bulundu.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Suğla G&ouml;l&uuml;&lsquo;n&uuml;n kuzeybatı kıyısında 700 m uzunluğunda; 70 m genişliğinde; g&ouml;l y&uuml;zeyinden 30 m. y&uuml;kseklikteki ince uzun kalker bir sırtın &uuml;zerinde yer alan h&ouml;y&uuml;k; 3,5-&nbsp;4 m. kalınlığında k&uuml;lt&uuml;r toprağına sahiptir. Kazılar yerleşimin kuzeybatı b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n Erken Neolitik&lsquo;te isk&acirc;na uğradığını g&ouml;stermiştir. Y&uuml;zey tabakada Bizans yapı kalıntıları, ge&ccedil; devir mezarları, iki taş duvar kalıntısı tespit edilmiştir. En alt tabakada ise &Ccedil;anak &Ccedil;&ouml;mleksiz Neolitik D&ouml;nem yerleşimine tesad&uuml;f edilmiştir. Evlerin kare ve dikd&ouml;rtgen planlı, kerpi&ccedil; duvarlı inşa edilmiş olduğu g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Odaların tabanlarının taş d&ouml;şeme &uuml;zerine kil sıva şeklinde tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Neolitik Devir buluntularına bakıldığında G&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Tepe yerleşiklerinin Avcı-Toplayıcı &ouml;zelliğinin bir s&uuml;re daha devam ettiği değerlendirilmektedir. Buluntular arasında &ccedil;ok sayıda taş boncuk ve kolyelerin ilk sırada yer alması Suberde insanının sanat ve estetik anlayışını ortaya koymaktaydı. Kazılarda Suberde insanlarının imali olan taştan &ouml;ğ&uuml;tme, ezi aletleri, delici aletler ve kemik end&uuml;strisine dair malzemeler bulunmuştur. Prehistorik tabakada ise seramik kaplara ve kaba seramik hamuru par&ccedil;alarına, kilden yapılmış koni şekilli 2-3 cm y&uuml;kseklikte hayvan fig&uuml;rinlerine, Antropomorfik (insan y&uuml;z&uuml; ve bedeni tasvirli) fig&uuml;rinlere, bakır madeni par&ccedil;alarına rastlanmıştır. 1964-1965 yıllarında ele ge&ccedil;irilen Yontma Taş end&uuml;strisinin &ouml;nemli bir kısmını obsidyen materyal oluşturmaktadır. Yuvarlak, u&ccedil; ve kenar kazıyıcılar, orak-&nbsp;bı&ccedil;akları, &ccedil;eşitli tiplerde delici alet, &ccedil;akmaktaşı aletler ve mikrolitler ele ge&ccedil;irilmişti. </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Avcı-Toplayıcı Suberde insanının</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">yaşam alanlarında; kırmızı geyik, karaca, ceylan ve alageyik gibi avlanan hayvanların sayısız kemik &ouml;rneklerinin yanı sıra koyun, ke&ccedil;i, domuz ve sığır kemikleri de ele ge&ccedil;irilmiştir. Kemiklerden</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">tespit edilen diğer hayvanlar ise yaban &ouml;k&uuml;z&uuml;, ke&ccedil;i, kurt, tilki ve kaplumbağa idi. Suberde zooarkeolojik analizleri buradaki yerleşiklerin, koyun ve ke&ccedil;i (ovicaprid) yetiştiriciliğini deneyimlediklerine işaret etmektedir. Suberde de en fazla g&ouml;r&uuml;len alet ok ucu idi. Bu onların avcılık konusunda donanımlı olduklarına yeter sebep sayılabilir.</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Suberde&rsquo;de tarıma alınmış bitki i&ccedil;in kanıt bulunamamıştır.&nbsp;Ancak yerleşkenin su kenarında olması ve al&uuml;vyal bir arazinin varlığı tarım faaliyetinin hi&ccedil; te uzak olamayacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;rmektedir.&nbsp; Suberde- G&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Tepe kazılarında toplanan malzemelerin karbon analizlerinin d&uuml;zeltilmiş tarihleri yerleşimin M.&Ouml;.6500-M.&Ouml;.6000 olarak tarihlendiğini ortaya koymuştur. Kazılarda ortaya &ccedil;ıkarılan buluntular raporlaştırılarak Konya Arkeoloji M&uuml;zesine teslim edilmiştir (K.Nu.1356-1361) Seydişehir gerek Tarih &ouml;ncesi gerekse Antik &Ccedil;ağ yerleşimleri y&ouml;n&uuml;yle zengin bir havzadır. Bu &ouml;zelliği dolayısıyla kent, yakın gelecekte atılacak &ouml;nemli adımlarla adından sık&ccedil;a s&ouml;z ettirecektir.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">(BCA,030-18-01/179-42-16; &Ccedil;oksolmaz,E.&ldquo;&Ccedil;anak &Ccedil;&ouml;mleksiz Neolitik D&ouml;nem Yerleşmelerinin Anadolu&#39;daki Dağılımı&rdquo; Y.Lisans Tezi, Konya 2011; Yıldırım-Balcı,S. &ldquo; Orta Anadolu Obsidiyen &nbsp;Teknolojisi: Aşıklı H&ouml;y&uuml;k Modeli,Tekno-K&uuml;lt&uuml;rel K&ouml;keni ve Evrimi&rdquo; ,Doktora Tezi, İstanbul&nbsp; 2007; G&uuml;rg&ouml;r,İ.</span></span> <span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&ldquo;Paleolitik &Ccedil;ağ&#39;dan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Anadolu Zooarkeolojik Buluntuları&rdquo; ,Y.Lisans Tezi, Ankara 2017; G&uuml;nd&uuml;z, R., &ldquo;Seydişehir &Ccedil;evresinde Tespit Edilen Yeni Yerleşimler (2020 Yılı Y&uuml;zey Araştırmaları Kapsamında)&rdquo;, Amisos, 5/9, 362-385,Aralık 2020</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">)</span></span></span></span></p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve toroslargazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.